Bài 02 Phần nghe hiểu: Học thi tiếng anh A2, B1, B2, C1 “Hướng dẫn thông báo”

Nội dung bài nghe tiếng anh

Directions In this part, you will hear EIGHT short announcements or instructions There is one question for each announcement or instruction For each question choose the right answer A, B, c or D Then, on the answer sheet find the number of the question and fill in the space that corresponds to the letter of the answer that you have chosen We are ready to start First you have some time to look at questions 1 to 8 Now listen carefully and answer questions 1 to 8.

Question 1: Attention all passengers on flight KI 162 from Spain to Ireland This flight has been delayed due to bad weather The flight will now be leaving at 7:15 p.m from gate 22A We apologize for any inconvenience

Question 2: Attention, shoppers For the next fifteen minutes we will have a sale on sweaters in the children’s department Every sweater will be 50% off Yes, that’s right For just a quarter of an hour you can buy any child’s sweater at just half the original price Now there is a bargain you can’t afford to miss Hurry now The clock is ticking

Question 3: The next stop is Main Street The exit doors are on the left side You can transfer to the white line, line number 4 to Seoul soccer stadium Please be careful as you leave the train

Question 4: A small dog was lost in the City center two days ago It is brown with white paws and answers to the name Sam It was wearing a brown collar A reward of fifty dollars will be given for help in finding him Please contact Brian at 655-7951

Question 5: Monday will be warm in most areas with some rain in the north of the country Temperatures will reach up to 25 degrees in the South and around 20 degrees in the north Tuesday will also have similar conditions with slightly higher temperatures of about 23 degrees in the north

Question 6: Attention all students Due to a burst in the gas pipes as well as the extremely cold weather today’s classes will be canceled The school buses will be arriving in twenty minutes to take everyone home Tomorrow’s classes will most likely be canceled also but the local radio station will make an announcement in the morning

Question 7: Ladies and Gentlemen we are experiencing some bad weather so all passengers must return to their seats and fasten their seatbelts I would like to remind you that this is a non-smoking flight so smoking will not be permitted We should pass through the bad weather within thirty minutes at which time lunch will be served

Question 8: Could the owner of a green and red Daesung Santa Lucia registration number ST 4571 please come to the parking lot immediately Your car is blocking the entrance A delivery truck is unable to enter and this is causing a traffic jam in the street outside the store

This is the end of part 1. Now turn to part 2

Tạm dịch:

Chỉ dẫn Trong phần này, bạn sẽ nghe TÁM các thông báo hoặc hướng dẫn ngắn. trong khoảng trống tương ứng với chữ cái của câu trả lời mà bạn đã chọn Chúng tôi đã sẵn sàng để bắt đầu Trước tiên, bạn có chút thời gian để xem các câu hỏi từ 1 đến 8 Bây giờ, hãy lắng nghe cẩn thận và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 8.

Câu hỏi 1: Xin lưu ý tất cả các hành khách trên chuyến bay KI 162 từ Tây Ban Nha đến Ireland Chuyến bay này đã bị hoãn do thời tiết xấu Chuyến bay sẽ khởi hành lúc 7:15 tối từ cổng 22A Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào

Câu hỏi 2: Chú ý, người mua hàng Trong mười lăm phút tới, chúng tôi sẽ có chương trình giảm giá áo len ở bộ phận trẻ em Mỗi chiếc áo len sẽ được giảm giá 50% Vâng, đúng vậy. Chỉ một phần tư giờ, bạn có thể mua bất kỳ chiếc áo len nào của trẻ em với giá chỉ bằng một nửa giá gốc Hiện có một món hời bạn không thể bỏ lỡ Nhanh tay ngay Đồng hồ đang tích tắc

Câu hỏi 3: Điểm dừng tiếp theo là Phố Chính Cửa ra ở phía bên trái Bạn có thể chuyển sang đường màu trắng, đường số 4 để đến sân vận động bóng đá Seoul. Hãy cẩn thận khi bạn rời khỏi tàu

Câu hỏi 4: Một con chó nhỏ bị lạc ở trung tâm thành phố hai ngày trước Nó có màu nâu với bàn chân trắng và câu trả lời cho tên Sam Nó đeo cổ màu nâu Một phần thưởng năm mươi đô la sẽ được trao cho sự giúp đỡ tìm kiếm nó. Vui lòng liên hệ với Brian tại 655-7951

Câu hỏi 5: Thứ Hai sẽ ấm áp ở hầu hết các khu vực, có mưa vài nơi ở miền Bắc của đất nước Nhiệt độ sẽ lên tới 25 độ ở miền Nam và khoảng 20 độ ở miền bắc Thứ ba cũng sẽ có điều kiện tương tự với nhiệt độ cao hơn một chút khoảng 23 độ ở phía Bắc

Câu hỏi 6: Tất cả học sinh chú ý Do sự cố nổ ống dẫn khí cũng như thời tiết quá lạnh, các lớp học ngày hôm nay sẽ bị hủy bỏ. Xe buýt của trường sẽ đến sau hai mươi phút để đưa mọi người về nhà. đài phát thanh sẽ đưa ra thông báo vào buổi sáng

Câu hỏi 7: Thưa quý vị, chúng tôi đang gặp một số thời tiết xấu nên tất cả hành khách phải trở về chỗ ngồi của mình và thắt dây an toàn Tôi xin nhắc lại rằng đây là chuyến bay cấm hút thuốc nên sẽ không được phép hút thuốc. thời tiết trong vòng ba mươi phút, lúc đó bữa trưa sẽ được phục vụ

Câu hỏi 8: Xin chủ nhân của chiếc Daesung Santa Lucia màu xanh và đỏ số đăng ký ST 4571 vui lòng đến ngay bãi đậu xe Ô tô của bạn đang chắn lối vào Một xe tải giao hàng không thể vào và điều này gây tắc đường trên đường phố bên ngoài cửa hàng

Đến đây là hết phần 1. Bây giờ chuyển sang phần 2

Câu hỏi cho bài nghe hiểu

1. What time will the flight now be leaving at?

A. At 6:00

B. At 7:00

C. At 7:15

D. At 7:50

2. How much will a $50 sweater cost now?

A. $50

B. $5

C. $15

D. $25

3. What number is the white line?

A. 6

B.4

C.7

D.3

4. What color is the dog?

A. White with brown paws

B. Brown with white paws

C. Brown with black paws

D. Black with brown paws

5. What difference will be seen between Monday and Tuesday?

A. Monday will be far hotter.

B. Tuesday will have more rain.

C. There will be some higher temperatures on Tuesday.

D. There will be some extra rain showers on Mon day.

6. Why are the students being sent home?

A. It is a school holiday.

B. There is a problem with the heating system.

C. Some of the teachers are absent.

D. The water pipes burst

7. What will happen in thirty minutes?

A. They will land.

B. Dinner will be served.

C. They will enter into some bad weather.

D. Lunch will be served.

8. What is the problem?

A.  A car has a flat tire.

B. A car has been stolen.

C. A car has broken down.

D. A car is blocking the entrance.

Phân tích đáp án và câu trả lời đúng

1. What time will the flight now be leaving at?

A. At 6:00

B. At 7:00

C. At 7:15

D. At 7:50

Câu 1: Chuyến bay sẽ khời hành vào lúc nào?

The flight will now.be leaving at 7:15 p.m. (Chuyến bay sẽ khởi hành vào lúc 7 giờ 15 phút tới)

=> Đáp án c đúng

2. How much will a $50 sweater cost now?

A. $50

B. $5

C. $15

D. $25

Câu 2: Một chiếc áo len có giá 50 đô la bây giờ sẽ còn bao nhiêu?

Every sweater will be 50% off. (Tất cả các áo len sẽ được giảm giá 50% => một chiếc áo len có giá 50 đỏ la sau khi giảm giá sẽ còn 25 đô la)

=> Đáp án D đúng

3. What number is the white line?

A. 6

B.4

C.7

D.3

Câu 3: Tuyến trắng số mấy?

You can transfer to the white line, line number 4, to Seoul soccer stadium. (Bạn có thế chuến sang tuyến trắng, tuyến số 4 đế đến sân vận động Seoul.)

=> Đáp án B đúng

4. What color is the dog?

A. White with brown paws

B. Brown with white paws

C. Brown with black paws

D. Black with brown paws

Câu 4: Con chó màu gì?

It is brown with white paws…(Nó màu nâu với bàn chân màu trắng…)

=> Đáp án B đúng

5. What difference will be seen between Monday and Tuesday?

A. Monday will be far hotter.

B. Tuesday will have more rain.

C. There will be some higher temperatures on Tuesday.

D. There will be some extra rain showers on Mon day.

Câu 5: Sẽ có sự khác biệt giữa thứ Hai và thứ Ba?

Tuesday will also have similar conditions, with slightly higher temperatures of about 23 degrees in the north. (Thứ ba cũng sẽ có điêu kiện thời tiết tương tự, vối nhiệt độ cao hơn một chút khoảng 23 độ ở phía bắc.)

=> Đáp án C (Nhiệt độ sẽ cao hơn một chút vào thứ Ba) là đáp án đúng

6. Why are the students being sent home?

A. It is a school holiday.

B. There is a problem with the heating system.

C. Some of the teachers are absent.

D. The water pipes burst

Câu 6: Tại sao học sinh được đưa về nhà?

Due to a burst in the gas pipes, as as well as the extremely cold weather, today’s classes will be canceled (Bởi vì ống dẩn khí bị vỡ cũng như thời tiết rất lạnh, các lớp học ngày hôm nay sẽ bi hủy)

=> Đáp án B hệ thõng sưởi gặp vấn đề là đáp án đúng

7. What will happen in thirty minutes?

A. They will land.

B. Dinner will be served.

C. They will enter into some bad weather.

D. Lunch will be served.

Câu 7: Điêu gì sẽ xảy ra sau 30 phút nữa?

We should pass through the bad weather within thirty minutes, at which time lunch will be served. (Chúng ta vượt qua thời tiết xâu trong 30 phút, vào lúc đó bữa trưa sẽ được phục vụ.)

=> Đáp án D đúng

8. What is the problem?

A.  A car has a flat tire.

B. A car has been stolen.

C. A car has broken down.

D. A car is blocking the entrance.

8. Vấn đề là gì?

Your car is blocking the entrance, (ô tô của bạn đang chặn lổi vào.)

=> Đáp án D đúng

Chúc mừng bạn đã vượt qua bài Bài 02 Phần nghe hiểu: Học thi tiếng anh A2, B1, B2, C1 “Hướng dẫn thông báo”

Site Footer