Khóa học Start-up master trở thành bậc thầy khởi nhiệp

Khởi nghiệp được hiểu là bắt đầu sự nghiệp, thường được coi là xây dựng doanh nghiệp bởi những cá nhân có ý định tự kinh doanh. Hay có thể hiểu khởi nghiệp là quá trình hiện thực hóa ý tưởng bán hàng, bao gồm cả việc thành lập và vận hành công ty và duy trì và phát triển doanh nghiệp.

Startup hay còn được gọi là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đây là ý tưởng dành cho những bạn trẻ muốn nổi trội và bứt phá trong lĩnh vực mới. Hành trình khởi nghiệp này sẽ dựa trên những ý tưởng, cho ra đời một sản phẩm khác biệt với những gì đã có trên thị trường.

Khởi nghiệp là sự khởi đầu của việc xây dựng và phát triển một doanh nghiệp, và “khởi nghiệp” chỉ là một hình thức mọi người lựa chọn để khởi nghiệp.

Một công ty khởi nghiệp là một nhóm người hoặc một công ty làm một việc gì đó, nhưng không chắc nó sẽ thành công. Startup là danh từ chỉ tổ chức, startup là động từ chỉ sự phát triển của doanh nghiệp. Do đó, sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp khởi nghiệp không phải là bản thân doanh nghiệp khởi nghiệp mà là sản phẩm của doanh nghiệp.

Tóm lại Khởi nghiệp là bắt đầu một hành trình lập nghiệp khinh doanh bán hàng. Start-Up là bắt đầu một cái mới sáng tạo có thể của cá nhân, của công ty đã kinh doanh lâu đời. Ví dụ: Công ty phần mềm ARIS start-up mảng Nội dung số, Tập đoàn VinGroup start-Up Vinfast sản xuất xe ô tô…

Khóa học bao gồm:

Xác định ý tưởng khởi nghiệp

Xây dựng mô hình kinh doanh

Marketing bán hàng

Nhân rộng mô hình

Quản lý tài chính

Quản lý nhân sự

Công cụ pháp lý

Chiến lượng cạnh tranh

Chương trình khóa học Master sale

MỤC LỤC BÀI GIẢNG

1- Hướng dẫn xác định ý tưởng khởi nghiệp khả thi

2- Hướng dẫn xây dựng mô hình kinh doanh phù hợp

3- Hướng dẫn marketing bán hàng

4- Hướng dẫn nhân rộng mô hình

5- Hướng dẫn quản lý tài chính

6- Hướng dẫn vận hành, quản lý nhân sự

7- Hướng dẫn hoàn thiện công cụ pháp lý

8- Chiến lượng cạnh tranh

9- Tài liệu tham khảo

Site Footer